ССЫЛКА

 1. Izrada geodetske podloge za potrebe projektovanja zatvorenog bazena – Podgorica
 2. Izrada geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta rekonstrukcije „Specijalne antiterorističke jedinice“ -Zlatica-Podgorica
 3. Izrada geodetske podloge i parcelacije po DUP-u za potrebe izrade glavnog projekta rekonstrukcije CANU-Podgorica
 4. Izrada geodetske podloge i nadzor nad grubim građevinskim radovina za potrebe izgradnje dječjeg vrtića u Tuzima-Podgorica
 5. Izrada geodetske podloge za potrebe izrade izmjene i dopune DUP-a “Hemomont” 2.2 ha
 6. Izrada geodeteske podloge za potrebe izrade glavnog projekta izgradnje „Dom starih” -Podgorica“
 7. Izrada geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta rekonstrukcije Tehničkog fakulteta u Podgorici
 8. Izrada geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta za medicinsku genetiku i imunologiju KBC-Podgorica
 9. Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade glavnog projekta za granične prelaze ; Šćepan polje-Plav, Vraćenovići-Nikšić, Jabuka-Pljevlja, Dinoš-Podgorica i Kula-Rožaje
 10. Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade glavnog projekta Kontrole leta svih lokacija u Crnoj Gori-SMATSA d.o.o. Beograd
 11. Izrada geodetskih podloga, praćenje izvođenja radova za potrebe izgradenje objekata i vinograda „ I –Wine „ d.o.o. Podgorica
 12. Izrada elaborata eksproprijacije i obilježavanje magistalnog puta M 18 Podgorica-Nikšić 2.2 km — Podgorica
 13. Izrada elaborata eksproprijacije i obilježavanje magistalnog puta M 18 ulica Vojislavljevića 2.2 km- Podgorica
 14. Izrada elaborata parcelacije po DUP-u, snimanje i etažna razrada objekata neto površine 25 000 m2 za potrebe upisa objekata „ICL“ D.O.O. Podogirca-Budva
 15. Izrada geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta izgradnje stambeno-komercijalnog kompleksa „Atlas Grupa“ Pržno-Budva
 16. Izrada geodetskih podloga, elaborata parcelacija po DUP-u i bruto izvedenog stanja za potrebe izrade glavnog projekta “IBEROSTAR-BELLEVUE- » Bečići-Budva
 17. Nadzor za potrebe izgradnje Primarnog ugostiteljskog objekata za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića -Condo Hotel 5***** -Slavija Budva
 18. Izrada geodetske podloge za potrebe izrade idejnog projekta Naftagasa u Bečićima 3.4 ha- Budva
 19. Izrada elaborata snimanje i etažna razrada objekta „Depandens“ La Perla — Krašići-Tivat
 20. Izrada geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta uređenja terena SOLILA-Tivat
 21. Izrada geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta pet vila u Luštici bay-Tivat
 22. Nadzor za potrebe izgradnje objekta Terminala broj 2 na Aerodromu u Tivtu
 23. Izrada geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta rekonstrukcije „Starog zatvora“ –Kotor
 24. Nadzor za potrebe izgradnje “RO-RO” rampe u luci Bar
 25. Nadzor za potrebe izgradnje Poslovnog objekata- Skladište-Kips u Baru
 26. Izrada geodetskih podloga za potrebe projektovanja ski staza, hotela, vila, parking prostora, saobraćajnica itd., elaborati parcelacija po DUP-u, obilježavanja ski staza 20 km , snimanje i etažna razrada svih objekata- „Skijalište Kolašin 1450“ – Kolašin
 27. Izrada geodetskih podloga za potrebe projektovanja vidikovaca i parking mjesta za 19 lokacija na Durmitorskom prstenu-Žabljak
 28. Snimanje izvedenog stanja temelja i kablova vetrenjača „Krnovo“ — Nikšić-Šavnik
 29. Izrada geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta za uređenja Alipašinih izvora-Gusinje
 30. Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade Avanturistučkog praka u Kolašinu-Hotel Bianca i Žabljaku-Crno jezero i Budvi.
 31. Izrada geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta renokstrukcije Pozorište Zetski dom-Cetinje
 32. Izrada geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta rekonstrukcije atmosferske i kanalizacione vode –Ponor-Cetinje
 33. Izrada geodetskih podloga, parcelacija i snimanje i etažne razrade objekata za potrebe firme „MARTEX“ d.o.o.- Cetinje
 34. Izrada geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta utvrđivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvora „Uganjska vrela“ , „Obzovica“ — Cetinje i “Podgor“ –Bar
 35. Izrada geodetske podloge i praćenje izvođenja grubih radova za potrebe izgradnje dječijeg igrališta Nacionalni park Ivanova Korita-Cetinje
 36. Izrada elaborata snimanja i etažne razrade objekata “Ivanov konak“ i „Kraljičin vrt“-Ivanova korita-Cetinje
 37. Izrada geodetskih podloga, parcelacija, praćenje izvođenja radova i snimanje i etažna razrada objekata na kompleksu „Sveti Georgije“ Njeguši-Cetinje
 38. Praćenje izvođenja radova Hotela i parking prostora “Lipska pećina”- Cetinje
 39. Izrada geodetskih podloga, elaborata parcelacije, obilježavanja katastarskih parcela i snimanje i etažna razrada svih objekata restorana „Konak“ – Cetinje
 40. Izrada geodetske podloge za potrebe projektovanja reciklažnog otpada-Cetinje
 41. Izrada elaborata eksproprijacije za potrebe rekonstrukcije „Belvederske ulice“ – Cetinje
 42. Izrada elaborata eksproprijacije za potrebe rekonstrukcije „Vučedolske ulice“ – Cetinje
 43. Izrada elaborata eksproprijacije za potrebe rekonstrukcije „Mojkovačke“ – Cetinje
 44. Izrada geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta sanacije deponije „Vasove Vode“ –Berane